Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán minh họa
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG V. TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Bài 03. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.650


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào