Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nhắc lại về đường tròn.
  • 2. Cách xác định đường tròn.
  • 3. Tâm đối xứng.
  • 4. Trục đối xứng
  • 5. Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HOC] CHƯƠNG 02. ĐƯỜNG TRÒN

Bài 01. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 9.184


Nội dung bài học:

- Đề cập đến cách xác định một đường tròn.
- Tính chất đối xứng của đường tròn.
- Hướng dẫn giải một số bài tập có liên quan.
Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao nhất, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên, ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào