Toán 4 - Cô Trần Thị Lê Dung

Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC.

Bài 07. Luyện tập tính chất của phép chia và chia cho số có hai chữ số (Phần 3)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 218


Tóm tắt nội dung:
- Củng cố kiến thức về tính chất của phép tính chia.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào