Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ôn tập học kỳ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 2)

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập 2: xác định kiểu câu theo mục đích nói và hành động nói
  • Bài tập luyện tập
X