Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ôn tập học kỳ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 4)

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Trật tự từ trong câu
  • Bài tập luyện tập
  • Chữa lỗi diễn đạt
  • Bài tập luyện tập
X