Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 52: Bếp lửa (Phần 2)

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Ở bài giảng phần 2, thầy giáo Nguyễn Phi Hùng sẽ đi vào phân tích các khổ thơ tiếp theo là khổ 3, khổ 4 và khổ 5.

Các em cùng theo dõi và ghi chép bài nhé!

Trao đổi bài (0)

X