Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
 • 1. Vocabulary Review
 • 2. Pronunciation
  • Sounds /k/, /g/
  • Activity 5,6
 • 3. Vocabulary
  • New words
  • Activity 1,2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.262

Chưa có thông báo nào