Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1,2
  • Activity 3,4
  • Activity 5,6
  • Project
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Lesson 7. Looking back & Project

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.386

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1: Exercise 1, ở 3:15. Cô giáo có chút nhầm lẫn về bảng động từ. Bảng động từ đúng là:
Base formPast participle
consider
considered
name
named
visit
visited
locate
located
recognise
recognised
start
started
sell
sold
grow
grown
speak
spoken
buy
bought
build
built
see
seen


Chưa có thông báo nào