Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Đường tròn

Bài 1: Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 527


Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào