Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Dãy phân số theo quy luật có thể khử liên tiếp - Công thức tổng quát II
    • Phương pháp giải + Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • *Dạng 3: Dãy phân số theo quy luật có mẫu số của phân số sau bằng tích của mẫu số trước đó với một số khác 0
    • Phương pháp giải
  • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 05. Dãy phân số theo quy luật (tiếp)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.906


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dãy phân số theo quy luật.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào