Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Cả hai vòi nước cùng chảy vào bể.
  • Bài 1
  • Phương pháp giải + Bài 2
 • Dạng 2: Một vòi chảy vào bể và một vòi dẫn nước ra khỏi bể
  • Bài 3
  • Phương pháp giải + Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 9. MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN ĐIỂN HÌNH.

Bài 03. Bài toán liên quan đến bể nước.

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 788


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán liên quan đến bể nước.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào