Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary Review
  • Practice
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2. HEALTH

Unit 2. Vocabulary

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.200

LƯU Ý: clip 2 (Practice), đoạn 3'41 các em sửa lại giúp cô thành "She was holding her neck"

Chưa có thông báo nào