Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Sound /k/, /g/
  • Pronunciation practice
  • Speaking practice
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Unit 3. Speaking

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 694

Lưu ý: phút 8:02 clip 1, các em sửa lại giúp cô "colur" thành "color" hoặc "colour" nhé!

Chưa có thông báo nào