Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Reading passage 1
  • Reading passage 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Unit 3. Reading

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 767

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1: ở 04:50 - 05:10: cô giáo đọc nhầm 2 số, cách đọc đúng là:
1/ 1,000 : one thousand
2/ 1,538: one thousand five hundred and thirty eight.

Chưa có thông báo nào