Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Countable & uncountable nouns
  • Irregular plurals
  • Practice
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. VIETNAMESE FOOD AND DRINK

Unit 5. Grammar

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 600

Chưa có thông báo nào