Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Possessive pronouns
  • Possessive case with people
  • Possessive case with things
  • Demonstratives
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Unit 11. Grammar

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 280

Chưa có thông báo nào