PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Đường tiệm cận đứng
  • Định nghĩa
  • 3 bước tìm TCĐ của đồ thị hàm số
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3,4
 • Bài toán chứa tham số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Tổng hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Bộ công cụ diệt gọn toán về tiệm cận (P2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 4.939

Trong bài thầy dạy về đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số và đưa ra các bài toán tìm tham số để đồ thị hàm số có tiệm cận. Các em chú ý lắng nghe và ghi chép

Chưa có thông báo nào