PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa ĐT vuông MP
  • PP ăn sẵn
  • VD 1
  • Một số PP khác, VD 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 4. Phương pháp ăn sẵn chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.993

Chưa có thông báo nào