PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Công thức và 7 loại đường cao trong khối chóp (loại 1)
 • 2. 7 loại đường cao trong khối chóp (tiếp)
  • Loại 2, 3
  • Loại 4, 5
  • Loại 6, 7
 • 3. Diện tích tam giác, tứ giác
  • a. Tam giác
  • VD
  • b. Tứ giác
  • VD1, 2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 11. Thể tích khối chóp

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 3.644

Trong bài thầy cung cấp cho các em các kiến thức cơ bản liên quan đến tính thể tích của khối chóp:

+ Công thức tính thể tích khối chóp
+ Dạng toán chóp có sẵn đường cao

Chưa có thông báo nào