PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Nội dung BG
 • 1. Lũy thừa
  • Lí thuyết
  • VD
 • 2. Logarit
  • Lí thuyết
  • Lí thuyết (tiếp)
  • VD
 • 3. Tập xác định
  • Hàm số lũy thừa
  • VD + Hàm số mũ
  • Hàm số logarit
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 1. Giải nhanh các dạng toán cơ bản về: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ – Hàm số logarit (P1)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 10.720

Trong bài thầy dạy các em các kiến thức cần nhớ về lũy thừa - logarit, hàm số lũy thừa - mũ - logarit

Chưa có thông báo nào