PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Đạo hàm
  • VD 1,2
  • Tính giá trị biểu thức
  • So sánh
  • Ví dụ
  • Đồ thị hàm số
  • VD 1,2
  • VD 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 1. Giải nhanh các dạng toán cơ bản về: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ – Hàm số logarit (P2)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 6.565

Trong bài thầy tiếp tục cung cấp các kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit:

+ Đạo hàm
+ Bài tập tính giá trị biểu thức, so sánh
+ Đồ thị hàm số

Chưa có thông báo nào