PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. MẶT TRÒN XOAY

Bài 5. Chinh phục các bài toán vận dụng cao nón - trụ - cầu (P2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 624

Chưa có thông báo nào