PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 6. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng (P1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.677

Chưa có thông báo nào