PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 6. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng (P2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.954

Chưa có thông báo nào