PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
  • Hàm số liên tục tại 1 điểm
  • Hàm số liên tục trên 1 khoảng, 1 đoạn
 • Dạng 1. Hàm số liên tục tại 1 điểm
  • VD1
  • VD2
 • Dạng 2. Hàm số liên tục trên 1 khoảng, 1 đoạn
  • VD1
  • VD2
 • Dạng 3. Chứng minh phương trình có nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 16. Giải quyết các dạng toán về hàm số liên tục

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 1.329

Chưa có thông báo nào