HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Đọc - hiểu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Văn bản nhật dụng

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 26

Chưa có thông báo nào