HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về tác giả - tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Văn bản nhật dụng

Bàn về đọc sách (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 22

Chưa có thông báo nào