HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về tác giả - tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản
Nhấn để bật tiếng
X

Văn bản nhật dụng

Bàn về đọc sách (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 40

Chưa có thông báo nào