HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
  • Khái quát vẻ đẹp của hai chị em Kiều
  • Vẻ đẹp cúa Thúy Vân
  • Vẻ đẹp của Thúy Kiều - Khái quát về cảnh sống của hai chị em
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ trung đại

Chị em Thúy Kiều (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 88

Chưa có thông báo nào