HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Nhân vật Lục Vân Tiên
    • Nhân vật Kiều Nguyệt Nga
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ trung đại

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Phần 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 34

Chưa có thông báo nào