HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
  • Tóm tắt nội dung chính
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ hiện đại

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 29

Chưa có thông báo nào