HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Tóm tắt nội dung chính
    • Nhan đề; Tìm hiểu nhân vật anh thanh niên - Khái quát
    • Hoàn cảnh sống và làm việc; Đặc điểm công việc anh thanh niên
    • Nét đẹp phẩm chất của anh thanh niên
Nhấn để bật tiếng
X

Văn xuôi hiện đại

Lặng lẽ Sa Pa (Phần 1)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 61

Chưa có thông báo nào