HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc - hiểu văn bản
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TÁC PHẨM VĂN HỌC

Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phần 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 904

Chưa có thông báo nào