HM10 Luyện đề Toán TP HCM - Cô Thạch Thị Nhân

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng

ĐỀ SỐ 05

Bài giảng chữa đề số 5 (phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 426


Tóm tắt nội dung:
- Phân tích, hướng dẫn làm các dạng bài thường gặp trong đề thi
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Tự làm các bài trong đề thi trước khi xem video chữa đề
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các bài chưa hiểu, chưa làm được
- Ghi chú lại những kiến thức quan trọng được nhắc đến trong đề thi.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào