Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm
  • Ví dụ 1 - Ví dụ 2
  • Ví dụ 3 - Ví dụ 4
  • Ví dụ 5 - Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 14.1. Phương pháp tính thể tích khối đa diện (P1)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 161

Chưa có thông báo nào