Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Cách ra đề số 3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Cách ra đề số 4
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 4: Các hướng tiếp cận bài toán BĐT, min-max (P2)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 232

Chưa có thông báo nào