PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm và giải thích thí nghiệm liên kết gen
  • Phép lai và cơ sở tế bào học liên kết gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 8. Liên kết gen hoàn toàn và hoán vị gen - Bạn hay Bè

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 807

Chưa có thông báo nào