PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Thuận lợi và khó khăn
  • Phương pháp nghiên cứu phả hệ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 1. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người - Liệu có lai để phân tích?

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 375

Nội dung bài giảng:

+ Thuận lợi và khó khăn
+ Phương pháp nghiên cứu phả hệ

Chưa có thông báo nào