PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • BT DT QT trong TH khi có di nhập gen
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 11.2. Các dạng bài tập về tiến hóa

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 14

Trong bài này, thầy Đinh Đức Hiền sẽ dạy cho các em các dạng bài tập tính toán trong tiến hóa. Phần này thuộc dạng khó, ít ra trong đề thi đại học. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!

Chú ý: phần chọn lọc pha lưỡng bội: trường hợp S = 1 => denta q = -q^2/(1+q)

Chưa có thông báo nào