PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Đột biến lệch bội
  • Đột biến đa bội
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 20: Đột biến số lượng NST - Khi gen có thêm anh chị em!

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 2.042

Chưa có thông báo nào