PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Quần thể và cấu trúc di truyền của quần thể
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 48: Sự tiến hóa trong lòng quần thể (phần 1)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 937

Nội dung bài giảng:

+ Quần thể và cấu trúc di truyền của quần thể

Chưa có thông báo nào