PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các nguyên tố khoáng thiết yếu
  • Vai trò của các nguyên tố khoáng thiết yếu
  • Nguồn cung cấp khoáng cho cây
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 78: Từ cát bụi hình thành cơ thể hay khoáng, nitơ và vai trò của chúng đối với cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 529

Nội dung bài giảng:

+ Nguyên tố khoáng thiết yếu và vai trò
+ Nguồn cung cấp khoáng cho cây

Chưa có thông báo nào