PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về sinh trưởng ở thực vật
  • Cơ chế sinh trưởng (THAM KHẢO)
  • Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 82: Sự sinh trưởng của thực vật và tác động của các yếu tố nội sinh

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 263

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về sinh trưởng ở thực vật
+ Cơ chế sinh trưởng
+ Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng

Chưa có thông báo nào