Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng

TUẦN 15: ANH EM MỘT NHÀ

Chính tả: Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên. Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào