Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 21: SÁNG TẠO

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 188

Các con thân mến!
Bài giảng hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?. Các con sẽ được cô giáo giới thiệu một biện pháp tu từ mới, đó là biện pháp nhân hóa. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tập tốt!

Chưa có thông báo nào