15+ Video phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục - Môn Toán

Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục

Bài toán tìm x để biểu thức là số nguyên

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 72

Chưa có thông báo nào