15+ Video phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục - Môn Toán

Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục

Các bài toán có yêu cầu về biểu thức không bình đẳng của hai nghiệm

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 41

Chưa có thông báo nào