15+ Video phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục - Môn Toán

Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 71

Chưa có thông báo nào