15+ Video phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục - Môn Toán

Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục

Quên đặt điều kiện trong các bài toán quy về phương trình bậc 2

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 46

Chưa có thông báo nào