15+ Video phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục - Môn Toán

Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục

Quên mất điều kiện có nghiệm

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào