15+ Video phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục - Môn Toán

Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục

Nhầm công thức trong các bài toán định lượng

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 34

Chưa có thông báo nào